Naučná stezka Jáchymovské peklo

Naučná stezka Jáchymovské peklo je poznávací trasa (nejen) pro pěší turistiku vyznačená v okolí Jáchymova žlutou značkou. Trasa stezky prochází místy, kde se ve 40. až 50. letech 20. století nacházely pracovní tábory pro nesvobodné pracovní síly, sloužící k těžbě uranu pro německý a sovětských jaderný program. Hlavním tématem stezky jsou právě tyto pracovní tábory a lidé v nich zavření. Historie Jáchymova je však přeci jen mnohem delší a pestřejší, proto stezka obsahuje informace i o starší historii města, okolní přírodě a ekologii.Trasa stezky má 12 panelů, které doplňuje pět zastávek označených pouze QR kódy odkazujícími na webovou stránku s popisem daného zastavení. Stezka vede převážně po žluté a ke konci modré turistické trase. Její celková délka je 8,5 kilometru. Stezka je střední obtížnosti, vzhledem k horským podmínkám v dané lokalitě je v zimě a při prudkém dešti hůře přístupná. 


Komentované procházky po naučné stezce Jáchymovské peklo - REZERVACE
Vzdělávací příručka k jáchymovské naučné stezce v češtině, angličtině a němčině ke stažení v .pdf


Historie stezky 

Původní naučná stezka vznikla roku 2001 z iniciativy dnes již zaniklého jáchymovského Hornického spolku Barbora. Vznik stezky tehdy podpořila karlovarská pobočka Konfederace politických vězňů ČR, město Jáchymov, okresního a krajského úřadu a okresní Klub českých turistů v Karlových Varech.

NS Jáchymovské peklo 04

Stezka postupem času nejen velmi utrpěla nájezdy vandalů a povětrnostními podmínkami, leccos se dalo vylepšit i na jejím obsahu. Mnozí se začali obávat jejího postupného zániku. V roce 2013 proto předseda spolku Političtí vězni.cz Tomáš Bouška se spolupracovníkem Romanem Ševčíkem odstartoval projekt její obnovy. V roce 2014 se spolku podařilo realizovat úspěšnou kampaň na crowdfundingovém portálu Hithit.com a zanedlouho získat i důležitou podporu Nadačního fondu Avast a menších dárců. Do obnovy stezky se zapojili i další členové spolku, pamětníci, historici a pracovníci krajského muzea. Velmi nápomocni nám byli také podporovatelé z řad bývalých politických vězňů, za všechny můžeme jmenovat pana Zdeňka Mandrholce z Karlových Varů. Náš záměr podpořilo i město Jáchymov.

Obnova stezky proběhla v roce 2015 a spočívala především ve výrobě a instalaci nových panelů s aktualizovaným a doplněným obsahem v nové grafice. Obnovená naučná stezka byla otevřena 27. června 2015 v Den památky obětí komunistického režimu (shrnující článek naleznete zde). Úvodní tabuli slavnostně odhalili kmotři stezky Hana Truncová, Zdeněk Mandrholec a František Wiendl. Následovala komentovaná túra po stezce, na kterou se k nám připojila stovka účastníků a večerní „Koncert pro Jáchymov“ skupiny „The Tap Tap“. Ta nám byla velmi nápomocna i během přípravy obnovy stezky, což spolku Političtí vězni.cz vyneslo nominaci na Cenu Mosty za rok 2015 udělovanou Národní radou osob se zdravotním postižením.

Trasa stezky

Trasa naučné stezky vede okruhem po žluté turistické značce. Začíná panelem „Naučná stezka Jáchymovské peklo“ umístěným u památníku Křížová cesta ke svobodě před kostelem svatého Jáchyma a svaté Anny v Jáchymově. Stezka pokračuje do kopce kolem mincovny a po schodišti k panelu „Důl Svornost“. Od něj stezka půl kilometru stoupá lesem kolem panelu „Štola č. 1“ a panelu „Mauthausenské schody“ nahoru na plošinu, na které stával pracovní tábor Svornost. Tam je umístěn panel „Tábor Svornost“.

Mapa obnovené NS Jáchymovské peklo

Cesta pokračuje asi 1,2 kilometru po vrstevnici k panelu „Městský rybník“ a následně půl kilometru stoupá do prostoru bývalého pracovního tábora Nikolaj, kde je umístěn panel „Tábor Nikolaj“. Z Nikolaje se jde asi 700 metrů po zpevněné cestě kolem panelu „Lesní porosty Jáchymovska“ až na místo bývalého dolu Eduard, kde je umístěn panel „Důl Eduard“.

Od Eduardu trasa klesá k panelu „Heinzův rybník“ a pokračuje cca 1 kilometr údolím Eliášského potoka k panelu „Tábory Eliáš“, v jehož blízkosti je odbočka ke Skautskému kříži a mohyle (QR kód). Následuje kilometrové stoupání k zastávce tábor Rovnost (QR kód) a panelu „Důl a tábory Rovnost“.

Zbývajících 1,3 kilometru směřuje po modré turistické značce kolem zastávky Švýcar (QR kód) a kaple Matky Boží (QR kód) ke kapli Panny Marie Altöttinské (QR kód), kde naučná stezka končí. Zpět do města se sestupuje kolem věže Šlikovky (bývalý hrad Freudenstein) s pěkným výhledem na horu Klínovec s vysílačem a hornického skanzenu Štoly č. 1.

Logo stezky

Obnovená naučná stezka Jáchymovské peklo poprvé ve své historii získala vlastní logo. To vytvořil Ondřej Kafka ze studia Kafka Design. Jako jeho ústřední motiv jsme si zvolili tzv. Palečkův hrad – model středověkého hradu, který byli političtí vězni z pracovního tábora Rovnost nuceni postavit pro potěšení tamního velitele Františka Palečka. Více se dočtete v samostatném článku.

Jak nás můžete podpořit?

Pokud vás naše úsilí zaujalo a chcete podpořit další rozvoj naučné stezky, nebo výzkumné a vzdělávací aktivity našeho spolku, nabízíme vám ke koupi různé předměty s tematikou naučné stezky. Předměty lze objednat na našem e-mailu info@politicalprisoners.eu. Odebírá je od nás také jáchymovské Informační centrum.

Jedná se o pohledy, magnetky, tričko a tašku s logem naučné stezky. Zajímavou novinkou je praktický univerzální turistický nosič na PET lahev, který vám umožní vyrazit na procházku do hor bez zbytečné zátěže. Nosič je výrobkem sociálního podniku – mělnické dílny neziskové organizace Fokus Praha.

Fotogalerie