Více o projektu

Spolek Političtí vězni.cz je nevládní a neziskový projekt, jehož účelem je eticky zachytit a uchovat paměť a životní zkušenosti bývalých politických vězňů a vězeňkyň – očitých svědků a aktérů historických událostí, které měly zůstat zapomenuty.

(Pokračování článku)

Více o metodologii

Tento projekt pracuje především s metodou orální historie, která umožňuje nechat zaznít „obraz (lidské) minulosti popsaný vlastními slovy".

(Pokračování článku)

Více o nás

Více o autorech tohoto webu a členech sdružení Političtí vězni.cz.

(Pokračování článku)

Podpořte nás

Na aktivity spolku Političtí vězni.cz můžete přispět jakoukoli finanční částkou či darem.

(Pokračování článku)

Kontakty

Kontakty na Spolek Političtí vězni.cz

(Pokračování článku)

Přidejte se k nám...