Více o projektu

Spolek Političtí vězni.cz je nevládní a neziskový projekt, jehož účelem je eticky zachytit a uchovat paměť a životní zkušenosti bývalých politických vězňů a vězeňkyň – očitých svědků a aktérů historických událostí, které měly zůstat zapomenuty.

(Pokračování článku)

Více o metodologii

Tento projekt pracuje především s metodou orální historie, která umožňuje nechat zaznít „obraz (lidské) minulosti popsaný vlastními slovy".

(Pokračování článku)

Více o nás

Více o autorech tohoto webu a členech sdružení Političtí vězni.cz.

(Pokračování článku)

Podpořte nás

Na aktivity spolku Političtí vězni.cz můžete přispět jakoukoli finanční částkou či darem.

(Pokračování článku)

Kontakty

Kontakty na Spolek Političtí vězni.cz

(Pokračování článku)