Více o projektu

„Každý metodologicky správně nahraný rozhovor oběti stalinistické represe představuje živoucí paměť evropské minulosti."

Spolek Političtí vězni.cz je nevládní a neziskový projekt, jehož účelem je eticky zachytit a uchovat paměť a životní zkušenosti bývalých politických vězňů a vězeňkyň – očitých svědků a aktérů historických událostí. Cílem projektu je dokumentovat a široké veřejnosti dostupnou formou popularizovat životní příběhy bývalých politických vězňů, pracovníků PTP či jejich blízkých. Dalším cílem projektu je vytvoření archivu rozhovorů, který bude k dispozici badatelům a zájemcům (nejen) o téma politicky motivovaného věznění v komunistickém Československu a zahraničí.

Rozhovory natáčené metodou orální historie zpřístupňujeme široké veřejnosti prostřednictvím této webové stránky, dále zdarma stahnutelnými publikacemi a veřejnými diskusemi, workshopy, autentickými prohlídkami a semináři. V roce 2009 jsme vydali publikaci „Czechoslovak Political Prisoners – Life stories of 5 male and 5 female Victims of Stalinism" (pdf) a její značně rozšířenou českou verzi „Českoslovenští političtí vězni. Životní příběhy" (pdf).

V případě zájmu o prohlídku v autentickém prostředí bývalých jáchymovských uranových dolů a trestaneckých pracovních táborů nabízíme služby školeného průvodce, případně doprovod některého z pamětníků, kteří byli na Jáchymovsku vězněni. Prohlídky organizujeme také pro zahraniční zájemce v angličtině.

Jsme institucionálními členy České asociace orální historie. V minulosti jsme uskutečnili řadu mezinárodních aktivit, jako např. studentskou konferenci „Životní příběhy obětí stalinismu" v únoru 2009 a mezinárodní workshop „Life in the Stalinist Labor Camps" v květnu téhož roku. V roce 2008 byla naše iniciativa podpořena Evropskou komisí v rámci programu Europe for Citizens 2007 – 2013 a v roce 2009 získala, pod záštitou České asociace orální historie, podporu Úřadu vlády České republiky. Roku 2015 jsme obnovili Naučnou stezku Jáchymovské peklo v Jáchymově. Spolupracujeme s jednotlivci i institucemi u nás i v zahraničí a shodujeme se v tom, že v oblasti osvětové činnosti nemá smysl soutěžit, nýbrž aktivně spolupracovat.

Prosíme Vás všechny, kdo se chcete podělit o své zážitky a zkušenosti s touto tématikou, abyste nás kontaktovali na následující emailové adrese. Jako každá nezisková iniciativa také uvítáme každou finanční pomoc, kterou můžete posílat na náš transparentní účet.

Tým spolku Političtí vězni.cz
Email: info@politicalprisoners.eu

Fotogalerie

Ke stažení