Více o naší metodologii

Tým autorů životopisných vyprávění a rozhovorů publikovaných na tomto webu pracuje především s metodou orální historie, která umožňuje nechat zaznít „obraz (lidské) minulosti popsaný vlastními slovy"[1]. V období systémových změn, kterými ČR v nedávné minulosti prošla, se rozpadající se nebo nově vznikající instituce příliš nestaraly o zabezpečení a interpretaci archivovaných dokumentů vzešlých z uvedeného období[2]. Některé klíčové události vztahující se k podmínkám věznění a osudům vězňů v komunistických pracovních táborech písemné prameny (možná cíleně) vůbec nezachytily. K vyplnění této mezery mohou přispět i námi zachycené vzpomínky a vyprávění přímých účastníků těchto událostí a pomoci tak rozšířit paletu autentických vzpomínek na tuto citlivou dobu.

Ve všech zde publikovaných případech se jedná o spontánní vyprávění životního příběhu, který je subjektivní rekonstrukcí historie z hlediska narátora (=pamětníka) a jeho pozice v minulosti.[3] V návaznosti na zachycený obsah obvykle probíhá druhé či třetí sezení s narátorem formou cíleného tematického interview, které vychazí z předchozího výzkumu a odborné přípravy. Redakčně upravené přepisy zde uveřejněných rozhovorů nejsou jejich doslovným přepisem, ale především se pokouší o zachycení přesného smyslu a obsahu rozhovoru a stylistických a jazykových specifik narátora.[4]  Zklamán bude ten, kdo na těchto stránkách bude hledat "objektivní" dějepis (pokud toto spojení je vůbec myslitelné). V rozhovorech a souvisejících dokumentech lze najít subjektivní interpretace dějinných událostí, nikoli však "historickou pravdu".

Všechny předkládané rozhovory byly nahrány a zpracovány se souhlasem narátorů. Narátoři zároveň autorizovali finální verze všech rozhovorů, které naleznete na našich stránkách. Tím se (někdy zásadně) odlišujeme od podobných iniciativ na českém internetu. Originální zvukové nahrávky a doslovné přepisy nahraných rozhovorů jsou zájemcům k dispozici v badatelně pražského Centra orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v. v. i.

Domníváme se, že předkládané nahrávky svým obsahem potvrzují, že mluvené životní příběhy jsou jedinečným svědectvím o období 50. let a individuálních prožitcích jejich přímých účastníků. Přesto předkládané rozhovory nutně nevyjadřují názory tazatelů, kteří je nahráli a zpracovali. Hlásíme se k interaktivnímu pořizování rozhovorů v souladu s Etickým kodexem České asociace orální historie a odmítáme senzaci a bulvární medializaci informací vytržených z kontextu vyprávění.
 


[1] VANĚK, M.; MÜCKE, P.; PELIKÁNOVÁ, H., Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie, Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 11.
[2] Viz web České asociace orální historie, rubrika „Orální historie", http://www.oralhistory.cz/.
[3] GYÖRGYI-ELISABETH , Bindorffer. Transmission and preservation of memory in ethnic minority context: Traditions, oral history and cultural memory. Memory and Globalization : Presentations of the XIII Oral History Conference [online]. 2004 [cit. 2007-0--18]. Dostupný z WWW: . s. 3.
[4] VANĚK, Miroslav. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Centrum orální historie AV ČR, 2004, s. 115.

Fotogalerie

Ke stažení