Věznice a tábory

Mírov

Od roku 1945 byli na Mírově odsouzení, kteří nějakým významným způsobem spolupracovali s okupanty, kriminální vězni a od roku 1948 političtí vězni. Kromě této trestnice byl v areálu umístěn tábor nucené práce se zvláštní ostrahou, ve kterém byli umísťováni převážně českoslovenští důstojníci.

(Pokračování článku)

Věznice Leopoldov

Věznice Leopoldov je nejstarší provozovanou věznicí na Slovensku. Byla zřízena v barokní pevnosti, postavené ve druhé polovině 17. století na obranu proti Turkům (dokončena 1669). Po komunistickém převratu v únoru 1948 patřil Leopoldov k věznicím s nejtvrdšími podmínkami v Československu.

(Pokračování článku)

Pardubice

V letech 1945–1947 zde byly internovány osoby souzené podle retribučního dekretu, což byli osoby, které spolupracovali s nacismem. Dne 1. května převzal celý objekt stát a ministerstvo vnitra jej změnilo v nápravné zařízení pro výkon trestu žen.

(Pokračování článku)

Plzeň-Bory

Po roce 1948 zde byli umístěni vězni odsouzení za trestnou činnost, které se dopustili za doby okupace, a političtí vězni. Dne 21. června zde byl popraven generál Heliodor Píka.

(Pokračování článku)

Praha-Pankrác

Věznice Praha-Pankrác byla postavena podle projektu architekta Franze Mauruse v letech 1885–1889. Po komunistickém převratu v únoru 1948 byli do věznice umisťováni i političtí vězni. Z dnes nejčastěji udávaných 234 politických vězňů odsouzených k trestu smrti jich byla většina popravena právě v pankrácké věznici.

(Pokračování článku)

Valdice-Kartouzy

Věznice vznikla v minulém století v areálu bývalého kartuziánského kláštera, který založil v roce 1627 Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. V 50. letech byli do Valdic umísťováni vězni s dlouhodobým trestem odnětí svobody.

(Pokračování článku)

Věznice Varnsdorf

Základní informace o pracovním útvaru ve Varnsdorfu, místě, kde byly vězněny některé naše narátorky.

(Pokračování článku)