Nadace Avast přispěla k revitalizaci jáchymovské naučné stezky

S radostí oznamujeme, že Nadační fond Avast podpořil náš projekt na obnovu infotabulí na naučné stezce v Jáchymově. Projekt s názvem „Paměť československého gulagu: obnovení naučné stezky v Jáchymově“ získal - i díky osobní podpoře a důvěře zaměstnankyně Soně Caldové – finanční podporu z Fondu zaměstnanců společnosti Avast. Společnost tak pomohla doplnit nutné prostředky po boku těch, které jsme na podzim 2014 úspěšně vybrali ve veřejné sbírce pomocí crowdfundingové platformy Hit Hit. Také díky ní se stezka znovu otevře veřejnosti v revitalizované podobě. Stane se tak na Den politických vězňů, tj. v sobotu, 27. června 2015 odpoledne za koncertního doprovodu kapely The Tap Tap v prostoru někdejšího jáchymovského hradu Freudenstein – Šlikovka. O této slavnostní akci a jejích vážených hostech budeme v průběhu jara informovat podrobněji na těchto stránkách.

Vývoj nových informačních tabulí a výstavba  nového webu jsou v plném proudu. Mj. pracujeme se dvěma univerzitními pracovišti na 3D modelaci bývalých trestaneckých táborů Rovnost a Svornost. Cílem je zprostředkovat návštěvníkům stezky názornou představu o tom, jak systém nucené vězeňské práce v bývalých uranových dolech a táborech fungoval. 3D vizualizace umožní nahlédnout do prostorů táborů tak, jak v 50. letech podle dostupných archivních zdrojů a vzpomínek pamětníků skutečně vypadaly. To je důležité už proto, že paměť bývalého dolového území a míst spojených s fyzickou dřinou a utrpením desítek tisíc vězňů, se bohužel rychle vytrácí (viz fotky vpravo u článku). V lesích nad Jáchymovem dnes najdeme jen velmi málo fyzických odkazů, které by někdejší gigantický zásah do místní přírody i duší trestanců spolehlivě připomněly. Z tohoto důvodu vzniká v autentickém prostředí bývalé naučné stezky Jáchymovské peklo spontánní iniciativa za obnovu a viditelnější připomínku paměti těchto míst.

V rámci projektu, který jsme novinářsky onálepkovali názvem „Paměť československého gulagu“, pracujeme na obnově poničených a zašlých cedulí na okruhu pro pěší značeném žlutou turistickou značkou. Připravujeme aktualizovaný obsah nových tabulí v českém a anglickém jazyce se zapojením QR kódů, které pomohou zvídavému návštěvníkovi otevřít širší kontext přímo z každého zastavení v mobilu či tabletu. Trasa začíná v Jáchymově u radnice, před kostelem sv. Jáchyma. Směřuje ve stopách bývalých politických, retribučních a kriminálních vězňů ze zakladatelského období komunistické diktatury přes tábory Svornost, Nikolaj, šachtu Eduard, údolím Eliášského potoka kolem Horkého rybníka na tábor Rovnost a přes Nové město a bývalý hrad Šlikovku, k hornickému skanzenu Štola č. 1. Stezka končí opět v Jáchymově, v královské Mincovně, dnešním sídle pobočky Karlovarského muzea.

Díky příspěvku Nadace Avast bude možné osadit i čtyři další místa paměti, které neleží přímo na uvedené trase naučné stezky: někdejší tábory Barbora, Mariánská, Adam a Eva a Bratrství. Ty jsou dnes poněkud stranou pozornosti veřejnosti a přitom patřily v 50. letech k velmi podstatným součástem celého táborového komplexu a jáchymovského těžebního revíru. Na projektu spolupracujeme s městem Jáchymov, Sokolovským muzeem, Karlovarským muzeem, pamětníky a dobrovolníky z blízkého i vzdáleného okolí.

Pokud tušíte o někom, kdo by mohl (a chtěl) přispět do našeho projektu vzpomínkou, fotografií nebo jinou archiválií spojenou s pamětí jáchymovských lágrů a dnešní naučnou stezkou, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese info@politicalprisoners.eu. Každý takový příspěvek může pomoci zachránit paměť Jáchymova a o tu nám jde v projektu nejvíce.

Fotogalerie