Političtí vězni.cz partnerem evropského projektu o bulharských a makedonských obětech stalinismu

Nezisková organizace Političtí vězni.cz je od prosince roku 2012 partnerskou organizací evropského projektu: „Bulharské a makedonské oběti stalinismu – oběti zapomnění a ignorance“. 

Projekt zaštiťuje nezisková organizace SNC-Pirin TV, která byla založena v roce 2003 v Blagoevgradu a je reprezentována a vedena Emilem Voynovem Radevem. Základní myšlenka organizace je chránit lidská práva, podporovat zvyšování politické kultury a budování občanské společnosti tvořené informovanými a aktivními občany. Organizace se snaží o kulturně vzdělávací rozvoj a zachování paměti na nedávnou totalitní minulost prostřednictvím zapojení aktivních jednotlivců, občanské společnosti a institucí. Stálým partnerem jejích projektů je mediální partner Pirin TV, která zajišťuje širokou mediální podporu aktivit této organizace. 

Projekt „Bulharské a makedonské oběti stalinismu – oběti zapomnění a ignorance“ si klade za cíl dosáhnout na jedné straně podpory vzdělávání, dodržování a posilování lidských práv a aktivního evropského občanství, a na druhé straně otevřít v bulharské a makedonské společnosti diskusi, která by vedla k dalšímu hodnocení období komunismu. Právě v tom jí mají napomoci zkušenosti české neziskové organizace Političtí vězni.cz. Cílem projektu je taktéž změna vzdělávacího přístupu ke studiu komunismu v Bulharsku a v bývalé jugoslávské Republice Makedonie, a to jak na středních, tak i vysokých školách. 

Projekt „Bulharské a makedonské oběti stalinismu – současné oběti zapomnění a ignorance“, rozhodnutí č. 2012 - 3596 / 001 – 001, je financován Evropskou unií, Programem Evropa pro občany. Projektovými partnery jsou nezisková organizace Diversity Media Production (Makedonie), Národní humanitární základní škola St. St. Kiril and Metodii (Bulharsko), nezisková organizace Političtí vězni.cz (Česká republika) a střední škola Kole Nehtenin (Makedonie). 

Fotogalerie