Přípravné setkání k projektu "Učíme se z minulosti"

Od 1. do 3. března jsme se v Postupimi věnovali přípravě prvního semináře, který se uskuteční v rámci projektu Učíme se z minulosti: Jak zprostředkovávat historická témata v občanském vzdělávání. Krom setkání s partnery projektu jsme navštívili řadu zajímavých míst, jako památníky bývalých věznic Lindenstrasse a Leistikowstrasse či muzeum Tränenpalast v Berlíně. Na těchto (a dalších) místech ukážeme účastníkům projektu, jak zde co nejefektivněji pracovat se studenty a mladými lidmi a atraktivním způsobem jim tak zprostředkovávat porozumění tragickým událostem moderních dějin. Účastníci z České republiky a Německa tu budou mít možnost sdílet své zkušenosti a pod vedením expertů zefektivnit své metody práce s mládeží.

Projekt připravuje EUTIS, o.p.s. ve spolupráci se Spolkem Političtí vězni.cz a BBAG Potsdam. Projekt je kofinancován z programu Erasmus+.