Průvodce po naučné stezce

Spolek Političtí vězni.cz a Eutis, o.p.s. rozbalili v roce 2019 společný vánoční dárek! A hned trojitý: prototyp vzdělávací příručky k jáchymovské naučné stezce po bývalých dolech, lágrech a jiných pamětihodnostechPdf průvodce v češtiněangličtině a němčině je volně ke stažení na našem webu.

Příručka vznikla jako materiál k pilotáži učitelům, učitelkám a pracovníkům s mládeží, kteří se zúčastnili našeho společného projektu „Učíme se z minulosti: Jak zprostředkovávat historická témata v občanském vzdělávání“.

Máme nesmírnou radost, že se naše úsilí zhmotnilo ještě před ježíškem. V následujících týdnech tento materiál rozešleme širšímu okruhu expertů, partnerských organizací i dalším zájemcům, kteří o něj projeví zájem. Poté shromáždíme připomínky i korektury a ostrou verzi na jaře vytiskneme pro informační centra a spřátelená návštěvní místa v okolí Jáchymova. Brožury budou k dispozici všem návštěvníkům a školám zdarma. Věříme, že pomohou kultivovat vzdělávání a komunikaci nedávné minulosti a míst paměti s ní spojených a zalíbení v ní naleznou i turisté na Naučné stezce Jáchymovské peklo.

Brožura nepředstavuje jediný výstup projektu. V jeho rámci vznikl také interaktivní průvodce po naučné stezce Jáchymovské peklo v mobilní aplikaci Actionbound. Projekt realizovala v roce 2019 EUTIS, o.p.s. ve spolupráci se Spolkem Političtí vězni. cz a BBAG Potsdam a byl kofinancován z programu Erasmus+. Seminář v Jáchymově a v Božím Daru se uskutečnil ve spolupráci s městem Boží Dar a společností Actionbound. Velké poděkování patří i českým administrátorům programu Evropa pro občany, který brožury vytiskl a v příštím roce ještě tisknout bude.

Inspirativní čtení přeje celý autorský tým!

Ke stažení