Ohlédnutí za konferencí

Konference Životní příběhy obětí stalinismu, konající se ve dnech 21.-24. 2. 2009 v Praze, je za námi. Rádi bychom poděkovali všem hostům, kteří za námi přijeli, aby se s námi podělili o své příběhy či prezentovali své projekty. Velký dík patří účastníkům konference, i členům organizačního týmu a samozřejmě partnerům. 

Provedeme-li malou rekapitulaci, pak můžeme konstatovat toto: o své příběhy se s námi přišli podělit bývalí hokejový reprezentant Augustin Bubník a dcery politického vězně Maria a Jana Jurčovičová ze Slovenska. V panelové diskusi vystoupili zástupci Památníku Vojna u Příbrami, České asociace orální historie, portálu Paměť národa, CERCEC (Francie) a Ústavu pamäti národa (Slovensko). Závěrečnou prezentaci o příbězích finských válečných vězňů si pro nás připravil Timo Malmi (Finsko). 

Mezinárodní účastníci konference, vysokoškoláci z celé Evropy, zpracovali během workshopu, jež vedl náš kolega Sam Schatterman z Belgie, svůj společný pohled na téma stalinismus a jeho dědictví. Výsledky workshopu byly prezentovány na Mezinárodní konferenci festivalu MENE TEKEL o problematice výuky novodobých dějin v zemích Evropské unie. Toto vystoupení pořádané ve spolupráci s naší iniciativou proběhlo 24. února 2009 v Senátu Parlamentu České Republiky a sklidilo velký ohlas přítomných. 

V následujících dnech připojíme na naše webovské stránky fotografie, vybrané prezentace a další výstupy z konference. Příjemné čtení!

Fotogalerie

Videa

The workshop presentation in the Czech Senate

Reflections from our conference participants