Úspěšné zakončení sbírky na obnovu jáchymovské naučné stezky!

Děkujeme všem za podporu a důvěru vloženou do projektu obnovy jáchymovské naučné stezky! Sbírková kampaň na portálu Hithit skončila, její úspěch předčil naše očekávání a pouštíme se do práce. Děkujeme! Jen díky Vám může náš projekt začít, ale také pokračovat! 

Stránku naší úspěšné kampaně na serveru Hithit naleznete zde. Video kampaně z dílny Filipa Vonky a Ivety Škrabalové naleznete na našem YouTube.

Ačkoli již kampaň skončila, na naše aktivity můžete nadále přispívat prostřednictvím našeho transparentního bankovního konta pro nevládní organizace. Za Váš finanční dar Vám ochotně vystavíme darovací smlouvu.

O čem je projekt na obnovu naučné stezky v Jáchymově?

Povědomí žáků základních a středních škol o době komunismu je jak známo nevalné. A není divu. Když dnes například vyrazíte po naučné stezce po jáchymovských dolech a táborech, která se jmenuje Jáchymovské peklo, zažijete peklo skutečné.  Kromě toho, že tu někdo záměrně ničí tabule s informacemi o komunistických táborech i životě v nich (jsou z nich prakticky torza), opřela se do stezky i krušnohorská příroda. Trasa zarůstá vegetací, značení na mnoha místech prakticky zmizelo. Paměť místa se vytrácí a skoro to vypadá, že si to tak někdo přeje. Proto jsme oslovili bývalé tvůrce stezky a město Jáchymov a dali se do práce. Utrpení desítek tisíc vězňů největšího československého „gulagu“ nesmí být zapomenuto.

Co je náš cíl?

Chceme zastavit sklerózu místní paměti a poukázat na místa, která jsou zrcadlem novodobých českých dějin. Vždyť Jáchymov byl po Praze druhým největším městem českého království, razily se zde tolary, které daly název americkému dolaru. Barvilo se tu světoznámé sklo, v jáchymovském smolinci objevila Marie Curie-Skłodowska radium. Ale především tady Němci a později Rusové nutili válečné vězně k první těžbě uranu. V 50. letech pak na těchto základech vznikla soustava největšího komunistického gulagu na našem území. Nyní je město na periferii republiky i zájmu veřejnosti, přitom se jeho minulost tolik dotýká naší přítomnosti i budoucnosti.

Rádi bychom pomohli tomu, aby na Jáchymovsku jednou vznikl důstojný památník otrockých prací. Než se to podaří, obnovíme alespoň naučnou stezku. Zaktualizujeme a přeložíme texty na informačních tabulích na stezce. Dvojjazyčné a odolnější tabule nainstalujeme namísto původních, které jsou již v dezolátním stavu. Ve spolupráci s historiky a pamětníky je doplníme o nové poznatky. Chystáme se vyrobit nejméně 20 odolných cedulí, k tomu připravíme novou webovou stránku a vzájemně je spolu provážeme. Podporu našemu záměru již vyslovilo zastupitelstvo města Jáchymov, kterému pozemky na stezce patří a také karlovarské a sokolovské muzeum, které provozují expozici třetího odboje v Královské mincovně, respektive důlní skanzen na štole č. 1. 

Uranové doly a trestanecké tábory v Jáchymově zasáhly po r. 1948 do života 70-ti tisíc politických vězňů. V době vrcholící uranové horečky zde bylo v první polovině padesátých let i 15 tisíc politických a kriminálních vězňů najednou. Žili v tristních podmínkách po vzoru sovětského gulagu. Nad vchodem do táborů visel nápis "Prací ke svobodě", komunistická variace na osvětimské "Arbeit macht frei". Muklové těžili uran v ionizujícím záření, za což řada z nich zaplatila životem nebo trvalými zdravotními následky zejména v důsledku zaprášení plic a pracovních úrazů. Poslední očití svědci těchto časů odchází a pohled na dnešní stav někdejších táborů jim důvod k radosti věru nepřináší. V místech někdejšího utrpení vyrostly rekreační osady a informovanost o dochovaných objektech a vzpomínkách klesá, přitom poptávka po těchto informacích ve školách i přímo na místě roste. 

Jak projekt zakončíme?

Symbolické předání obnovené stezky do užívání široké veřejnosti proběhne koncertem skupiny The Tap Tap na začátku léta 2015. Handicapovaní hudebníci z Jedličkova ústavu se rozhodli uctít památku politických vězňů zvláštní koncertní kompozicí přímo v krušnohorském Jáchymově. Přijdete se podívat? Dokažte, že Vám není paměť jáchymovských uranových otroků lhostejná a přijeďte závěr projektu podpořit svou účastí. Zahrají Vám za to TTT!

Již nyní připravujeme spolu s partnery projektu novou webovou stránku, která bude přístupná všem návštěvníkům prostřednicvtím QR kódů umístěných na nových informačních tabulích přímo na stezce. Jakmile ji dokončíme (jaro 2015), najdete ji na adrese www.jachymovskepeklo.cz.

Fotogalerie