Vězeňská zkušenost Václava Havla byla představena na festivalu Mutual Inspirations 2013

Dne 5. září 2013 se na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu konal zahajovací večer festivalu Mutual Inspirations Festival 2013 – Václav Havel, věnovaného životním osudům disidenta, dramatika, politického vězně a bývalého českého prezidenta Václava Havla. V rámci festivalu se v období od 5. září do 31. října 2013 uskuteční přes 30 akcí ve významných centrech hlavního města Washingtonu, D.C.Festival Mutual Inspirations (Festival vzájemné inspirace) si klade za cíl navázat na bohatou historii vzájemných česko-amerických vztahů a rozvíjet možnosti vzájemné inspirace a spolupráce mezi českou a americkou kulturou v nejrůznějších formách a žánrech: od umění hudebního a výtvarného přes filozofii, literaturu, divadlo a film až k vědě a technice. Tvářemi minulých ročníků festivalu byli prezident Tomáš Garrigue Masaryk, skladatel Antonín Dvořák a režisér Miloš Forman.

Zahajovací večer otevřeli členové našeho sdružení Petra Čáslavová a Tomáš Bouška s interaktivní prezentací Vězeňská zkušenost Václava Havla ve vzpomínkách a dokumentech. Poté následovala vernisáž výstavy Olga Havlová: Ve vzpomínkách přátel a ve fotografiích Bohdana Holomíčka (ve spolupráci s ÚSTR a PANT Ostrava). Večer uzavřela projekce dokumentu režiséra Jana Nováka Václav Havel jede na dovolenou, jehož nemalá část je věnována pronásledovaní Václava Havla represivními složkami komunistického Československa.

Cílem projektu Vězeňská zkušenost Václava Havla ve vzpomínkách a dokumentech je přiblížit jednu z životních identit Václava Havla, identitu politického vězně. Využití širokého spektra materiálů a pramenů – oficiální mocenské dokumenty, operativní svodky, zprávy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, Charty 77, reakce domácích i zahraničních médií, nejrůznější projevy solidarity a podpůrné akce, vězeňská korespondence, rozhovory či svědectví a vzpomínky spoluvězňů a přátel – umožní nahlédnout toto téma ve všestranné perspektivě.

Fotogalerie